Trang chủ

/

Tin tức

Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Thuận Thành I và Quốc Tuấn - An Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I (Bắc Ninh) và KCN Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương).
Theo đó, KCN Thuận Thành I có quy mô 249,75 ha, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.847,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Tổng công ty Viglacera) hơn 859,7 tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, việc triển khai dự án phù hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,... KCN Quốc Tuấn - An Bình có quy mô 180 ha, tổng vốn đầu tư 1.947 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Công ty cổ phần KCN kỹ thuật cao An Phát 1) là 292,4 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 17-2-2021. UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh và cập nhật tiến độ thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế; lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải tuân thủ quy định về đất đai,...