Trang chủ

/

Sự kiện

Hội nghị trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư tại địa phương: tỉnh Quảng Ninh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư tại địa phương: tỉnh Quảng Ninh theo hình thức trực tuyến.

Ngày 01/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư tại địa phương: tỉnh Quảng Ninh theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tham dự và đồng chủ trì Hội nghị.