Trang chủ

/

Giới thiệu

Mục đích

Website Industrialvietnam.net là trang thông tin tổng hợp về thông tin công nghiệp, hệ thống các văn bản pháp quy về đầu tư - là sàn giao dịch, trang truyền thông cho các chủ đầu tư, các KCN trên cả nước.
  • Tra cứu tất cả các chính sách pháp luật về đầu tư, các văn bản pháp quy có liên quan của Việt Nam cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • Trang thông tin đầy đủ về các khu kinh tế, khu công nghiệp, cục công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
  • Là sàn giao dịch, giới thiệu các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • Trang truyền thông - thu hút quảng cáo cho các chủ đầu tư, các KCN trên cả nước.