Trang chủ

/

Giới thiệu

Tầm nhìn

Trở thành cổng thông tin cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất góp phần đem lại nhiều lợi ích cho việc xúc tiến đầu tư của Việt Nam.
  • Trở thành cổng thông tin cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất góp phần đem lại nhiều lợi ích cho việc xúc tiến đầu tư của Việt Nam.
  • Đồng hành cùng các tổ chức xúc tiến đầu tư của Việt Nam, thúc đẩy quá trình thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong việc phát triển kinh tế Việt Nam.
  • Liên kết các tổ chức đầu tư trong nước, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc quảng bá hình ảnh nền công nghiệp Việt Nam.