Dịch vụ Tư vấn pháp luật

Dịch vụ Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách chung chung mà đây là hoạt động tư vấn cụ thể theo từng vụ việc yêu cầu nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho khách hàng.
Để đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình tư vấn, các tổ chức hành nghề luật sư phải đảm bảo các yếu tố sau:
Kịp thời: Đảm bảo phản hồi giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật
Tư vấn xuyên suốt quá trình giải quyết
Đảm bảo yếu tố đầy đủ, cụ thể, rõ ràng
Có tính thực tiễn, áp dụng được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *