Trang chủ

/

Dịch vụ

Dịch vụ Tư vấn & Xúc tiến đầu tư

Với mong muốn giúp các doanh nghiệp trong nước đang có nhu cầu thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển ra thị trường quốc tế. 

 

Đồng thời giúp các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư cụ thể như sau:

 - Kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường quốc tế với các nhà đầu tư nước ngoài trên thế giới;

 - Kêu gọi và giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với các cá nhân, tổ chức và các doanh nghiệp nước ngoài nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

 - Tư vấn các chủ trương, chính sách đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư;

 - Tư vấn tính khả thi về mặt pháp lý của Dự án đầu tư tại Việt Nam;

 - Tư vấn các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể;

 - Thẩm tra năng lực pháp lý của các đối tác tham gia đầu tư trong các dự án;

 - Tư vấn các ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án;

 - Tư vấn các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam, từ các biến động kinh tế-xã hội và thị trường;

 - Tư vấn thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh;

 - Tư vấn, soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư cho dự án và các thủ tục đầu tư, thành lập công ty;

 - Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin cấp phép cho dự án đầu tư;

 - Theo dõi và xúc tiến thủ tục để chấp thuận cho các dự án đầu tư, hỗ trợ khách hàng sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các điều kiện pháp lý liên quan đến dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 - Tư vấn triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được cấp phép;

 - Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan khác cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;

 - Tư vấn chuyển nhượng dự án;

 - Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư, đặc biệt các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khi kết thúc thời hạn hoạt động;

 - Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài khác có liên quan.

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, xúc tiền đầu tư tại Việt Nam. DVL Industrial với sự cộng tác của đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực hoạt động khác nhau, chúng tôi đã tư vấn, xúc tiến và tìm kiếm kết nối được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển ra thị trường quốc tế. Đồng thời cũng giúp hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và cung cấp những lời khuyên hữu ích cho các nhà đầu tư khi đến kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.